فایل(تاثیرات زمان های پوست کندن (blanching) عناصر معدنی مستخرج در جانشین اسفناج)

تاثیرات زمان های پوست کندن (blanching) عناصر معدنی مستخرج در جانشین اسفناجتاثیرات زمان های پوست کندن (blanching) عناصر معدنی مستخرج در جانشین اسفناج|30015168|wak30010792|
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان تاثیرات زمان های پوست کندن (blanching) عناصر معدنی مستخرج در جانشین اسفناجقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 20مواد و روش ها :1 2 ) آماده سازی نمونه هاسه دسته از جانشین اسفناج ، 5 مرتبه در طول شش ماه در فروشگاه داخل شهر کمپیناس در ایالت سائوپائولو پیدا شد . دسته های بزرگ زیر آب روان شسته شده بود تا شن هایش پاک شود ون سپس با آب دو بار یونیزه شده شسته شده وخشک کن دستی آشپزخانه و دستمال کاغذی به آرامی خشک شده است . ریشه های سفت برگ های پلاسیده از آن جدا شده است . برگ ها و ریشه های نازک ریز زرد شده و با دست به خوبی مخلوط شده اند وحدود 250گرم آن دور ریخته شده است . بقیه به کمک دستگاه پردازنده غذا یک جور می شوند . اجزای دستگاه پردازنده غذا( Food Procssor ( در ارتباط با نمونه ها همراه با محلول آبدار داغ حاوی دو درصد EDTA و دو درصد اسید سیتریک مورد عمل قرار می گیرد و برای پاک کردن هر اثری از آهن با آب دو بار یونیزه شده نشسته می شود و قبل از مصرف در مجاورت هوا خشک می شود . پس از شستن و خشک کردن و قبل از ریز کردن ، 250 گرم از بخش های نمونه ها ، یعنی برگ ها و ریشه ای نازک برای پوست کندن جدا می شود . برگ ها و ریشه ها در ماهی تابه ای شیشه ای که شامل دو لیتر آب جوش دو بار یونیزه شده ، به ترتیب به مدت یک ، پنج و پانزده دقیقه گرم می شود . سپس همان طور که در بالا گفته شد سبزی پوست کنده شده در خشک کن دستی آشپزخانه خشک و در دستگاه پردازنده غذا یکجور می شود.2 2 : مجموع جامداتموارد مکرر در نمونه های خام و پوست کنده شده تکثیر می شوند که در ظرف آلومینیومی روی گاز در درجه 105 درجه سانتیگراد خشک می شود تا به وزن ثابتی برسند . به اندازه cm / gm 15 خاک سیلیسی به هر طرف آلومینیوم اضافه می شود تا توزیع گرما بهتر شود . مجموع جامدات برای اندازه گیری تجمع مواد معدنی روی ماده خشک و مقایسه مراحل عناصر در میان شکست های پی در پی استفادهمی شده است .3 2 : تعیین مواد معدنی منحصر به فردکل حجم هر ماده معدنی مکررا پس از هضم نمونه ها با نیتریک اسید تعیین شده است . پس از نابودی کامل ماده اصلی ، پس ماند آن با نیتریک اسید و lanthanum کافی از بین می رود تا به تجمع نهایی یک درصدی HNO و نیم درصدی lanthanum در یک قمقمه غلظت سنج با سایز مناسب برسد . این راه حل برای اندازه گیری پتاسیم ، سدیم ، کلسیم ، منیزیم ، آهن ، مس ، منگنز و روی توسط طیف سنج جذب اشعه اتمی روی ریز پردازنده ای که وسیله ( پرکین المر) را کنترلمی کرد استفاده می شده است .شعله ای اتیلنی استفاده می شد و معیارهای درجه بندی متعلق به ( کارلو اربا ، مرک و جی تی بیکر ) بوده است . معیارها مانند نمونه ها با تجمع یکسانی از نیتریک اسید lanthanum آماده شده بودند .هر وقت به آب احتیاج می شد ، از آب دو بار یونیزه شده (Milli Q ) با مقاومت ویژه هجده اهم استفاده می شد . قمقمه های شیشه ای و پلی اتیلن به مدت 24 ساعت در اسید نیتریک ده درصدی خیسانده می شدند و سپس قبل از استفاده از آب دو بار یونیزه شده شسته می شوند . تجمع منحصر به فرد هر کانی در هر نمونه بر اساس وزن خیس و خشک آنها تخمین زده می شود . اطلاعاتی که بر اساس ماده خشک است برای تخمین تجمع هر عنصر در هر شکاف استفاده می شد .4 2 : استخراج مداوم مواد معدنیشکاف مولکول های محلول هر ماده معدنی در جایی که عناصر معین می شوند به ligands نامحلول محدود می شود . شکاف مولول های محلول به عنوان رابطی میان مجمع عناصر قابل استخراج با 7 PH و مجموع تجمعش در جانشین اسفناج تعریف می شود . برای هر نمونه از شکاف مولکول های محلول مواد معدنی سه پاسخ آماده شده است . نمونه در لوله پلی پروپلین کره گیری ، وزن شده ( log ) و به مدت یک ساعت همراه M 15/0 ml8 آلومینیوم استات ( 7 PH ) مخلوط می شود .پس از سی دقیقه کره گیری در rpm 10000 ، ماده شناور سطح آن جدا شده وپس ماند داخل لوله با ده میلی لیتر آب دوباره یونیزه شده شسته می شود . از لوله حاوی آب و پس ماند دوباره به مدت پانزده دقیقه در rpm 10000 دوباره کره گیری می شود . ماده شناور در سطح آن جمع آوری شده و به اولی اضافه می شود و جزء شکست مولکول های مواد معدنی تعیین می شود .مرز شکستگی ligands نامحلول به عنوان رابطی بین تجمع عناصر قابل استخراج پس از عمل پروکسید و اسید ملایم تجمعش در جانشین اسفناج تعریف شده است . مواد معدنی وابسته به ligands نا محلول در پس ماند ها از استخراج قبلیشان ، اضافه کردن سه میلی لیتر ازHNO M02/0 و پنج میلی لیتر از HO سی درصد که دارای HNO با PH2 است ، تعیین می شوند . این مخلوط به مدت دو ساعت در دمای 85 درجه سانتی گراد در اب مخصوص شستشو حرارت می بیند و بعضی اوقات به هم زده می شود . پس از این دوره ، سه میلی لیتر دیگر از HO سی در صد